ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΤΗ

Πίσω

Εργοληπτική Γιαγλής ΑΤΕ

Εργοληπτική Γιαγλής ΑΤΕ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η “Εργοληπτική Γιαγλής ΑΤΕ”, είναι µια τεχνική εταιρεία, που αναπτύσεται δυναµικά εδώ και πολλά χρόνια στον χώρο των κατασκευών. Με πλήρως εξειδικευµένο προσωπικό, µηχανικούς κάθε ειδικότητας, συνεργεία, µε ποικιλία και συνεχή ενηµέρωση σε υλικά και τεχνογνωσία, είµαστε εδώ για να σκεφτόµαστε πριν από εσάς.

Με το κατάλληλα εξειδικευμένα επιστημονικό στελεχειακό δυναμικό και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (εσωτερικού και εξωτερικού) έχουμε τη δυνατότητα σύνταξης και εφαρμογής εξειδικευμένων μελετών όπως:

Ενεργειακοί σχεδιασμοί κτιρίων
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Μελέτες αναπτυξιακών νόμων
Επενδυτικά προγράμματα - χρηματοδοτήσεις έργων
Μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Επεξεργασία αποβλήτων και μονάδες ανακύκλωσης
Βιολογικές καλλιέργειες και βιοκαύσιμα
Επενδύσεις τυποποίησης προϊόντων
Εισαγωγές – αντιπροσωπείες ειδικών εξοπλισμών

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

Φωτοβολταικά πάνελ για παραγωγή ηλεκτρισμού

Ηλιακός θερμοσίφωνας για δωρεάν ζεστό νερό

Αντικατάσταση των κουφωμάτων με σύγχρονα

Χρωματισμός με ψυχρές βαφές

Εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση κτιρίου

Μπόιλερ γεωθερμικής ενέργειας

Καυστήρας πέλετ για καθαρή θέρμανση του κτιρίου

Ενδοδαπέδια θέρμανση ή καλοριφέρ

Πράσινη στέγη για μόνωση από τον ήλιο και από το κρύο

 

Μπορούµε να κάνουµε τον εργασιακό και τον ιδιωτικό σας χώρο, ασφαλή και λειτουργικό. ∆ουλεύοντας σωστά, έχοντας στο ενεργητικό µας πληθώρα δηµοσίων και ιδιωτικών έργων κάθε είδους, µπορούµε να επιλύσουµε ακόµα και την πιο εξειδικευµένη περίπτωση βλάβης, µπορούµε να υλοποιήσουµε το πιο απαιτητικό έργο.
Η “Εργοληπτική Γιαγλής ΑΤΕ” είναι εδώ για εσάς. Αναλαµβάνουµε την µηνιαία, εξάµηνη, ετήσια ή και πολυ- ετή συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων σας. ∆ιαθέτουµε συνεργεία και µηχανικούς που 24 ώρες το 24ωρο, είναι κυριολεκτικά στην πόρτα σας µε ένα τηλεφώνηµα.
Πιο συγκεκριµένα, µε την κάλυψη της συντήρησης των εγκαταστάσεων σας από την “Εργοληπτική Γιαγλής ΑΤΕ”, προσφέρουµε:
Συντήρηση οικοδοµικών: Αποκατάσταση τοιχοποιίας, επιχρισµάτων και χρωµατισµών, συντήρηση και επισκευή κουφωµάτων παντός είδους, αποκατάσταση δαπέδων κάθε είδους, αποκατάσταση και επισκευή όλων των επαγγελµατικών σας επίπλων, όλων των µαρµάρινων επενδύσεων, των µεταλλικών στοιχείων, των ψευδοροφών και όλων των στοιχείων από ξηρή δόµηση.
Συντήρηση ηλεκτρολογοµηχανολογικών: Επισκευές – συντήρηση συσκευών, αντικατάσταση καµένων λα-
µπτήρων κάθε είδους, τακτοποίηση καλωδίων, επίλυση ηλεκτρολογικών βλαβών κάθε είδους, αποκατάστα- ση πριζών, συντήρηση ανελκυστήρων, συντήρηση ηλεκτρικών ρολών ασφαλείας, συντήρηση δικτύων voice
- data, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, πυρασφάλεια – πυρανίχνευση, αντικεραυνική προστασία, συστήµατα αυτόµατου ελέγχου, συστήµατα ασφαλείας, κάµερες, συναγερµοί.
Συντήρηση υδραυλικών: Αποκατάσταση διαρροών, επισκευή – συντήρηση ειδών υγιεινής, επίλυση προ- βληµάτων υγρασίας, επισκευή δοχείων πλύσεως, αποφράξεις, αποκατάσταση και αντικατάσταση σπασµέ- νων εξαρτηµάτων, αντλιών ακαθάρτων – λυµάτων κλπ.
Συντήρηση κλιµατισµού και θέρµανσης: συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων κάθε είδους, συντήρηση και επισκευή λεβητών κάθε είδους, ενδοδαπέδια θέρµανση, συστήµατα ηλιακών συλλεκτών, ρύθµιση και έλεγχος λειτουργίας όλων των συστηµάτων ψύξης – θέρµανσης, επαγγελµατικός κλιµατισµός, συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, ενεργειακές αναβαθµίσεις.
Συντήρηση και διαµόρφωση εξωτερικών χώρων: Συντήρηση κάθε είδους κατασκευής στον εξωτερικό σας χώρο (κιόσκια, παγκάκια, πεζούλια, δροµάκια κλπ), συντήρηση και επισκευή αυτόµατου ποτίσµατος, συµβουλές και συντήρηση ανθοφυτεµένων εκτάσεων, κανάλια – σχάρες απορροής, πλακοστρώσεις παντός τύπου κλπ.
Γιατί να ψάχνετε κάθε φορά για τον αντίστοιχο τεχνικό, όταν µε την “Εργοληπτική Γιαγλής ΑΤΕ” µπορείτε να λύσετε όλα τα προβλήµατα µε ένα απλό τηλεφώνηµα; Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, ο αντίστοιχος
µηχανικός µε το κατάλληλο συνεργείο, θα είναι στην πόρτα σας, και δεν θα φύγουν, παρά µόνο όταν η βλάβη αποκατασταθεί! Εµπιστευθείτε µας, αξίζει!!!
Παράλληλα, για όποια νέα επέκταση στην επιχείρηση σας, είµαστε πάντα πρόθυµοι να σας προτείνουµε και να υλοποιήσουµε την καλύτερη και πιο οικονοµική λύση σε όλη την αγορά. Ενδεικτικά αναφέρουµε δίκτυο πελατών µας: Τράπεζα Eurobank - Ergasias ΑΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεαγένειο αντικαρ- κινικό νοσοκοµείο κ.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

loading ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν ακόμη βαθμολογίες ή σχόλια.