ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΤΗ

Πίσω

ΚΑΠΑ ΠΙ2

ΚΑΠΑ ΠΙ2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η ΚΑΠΑ ΠΙ2 μελετά και εγκαθιστά συστήματα επεξεργασίας νερού για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, από μεγάλους διεθνείς οίκους κατασκευής συσκευών και μηχανημάτων, με τις υψηλότερες προδιαγραφές και πιστοποιητικά ποιότητας. Προσφέρει μεγάλη εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων από μικρές οικιακές εγκαταστάσεις, όπως φίλτρα πόσιμου νερού για την κουζίνα ως και μεγάλες επαγγελματικές εφαρμογές, όπως αποσκληρυντές, αφαλατωτές, χλωριωτές για cafe-bar, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών.

ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Φίλτρα νήματος, κεραμικά, ενεργού άνθρακα, αντίστροφης όσμωσης, τα οποία τοποθετούνται είτε στη κεντρική εγκατάσταση του δικτύου είτε στο πάγκο της κουζίνας για τη παροχή καθαρού, αποστειρωμένου νερού, εύγευστου και χωρίς δυσάρεστες οσμές. Διαθέτουν όλα τα διεθνή πιστοποιητικά καταλληλότητας και πιστοποίησης για τη χρήση σε πόσιμο νερό (NSF, WRAS).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Συστήματα απομάκρυνσης των επικαθίσεων αλάτων για τη μείωση της σκληρότητας του νερού, τη προστασία του δικτύου ύδρευσης και ειδικά των συσκευών που χρησιμοποιούν ή παράγουν ζεστό νερό όπως λέβητες, ατμογεννήτριες, μηχανές καφέ. Επίσης για τη προστασία μηχανημάτων παραγωγής πάγου, πλυντηρίων ρούχων, αυτοκινήτων καθώς και μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων και ποτών. Ξενοδοχειακές εφαρμογές για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την απομάκρυνση αλάτων στο νερό τροφοδοσίας πισίνας και spa-hamam.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πλήρης σειρά συστημάτων για όλες τις παροχές με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV- ultraviolet) για την αποστείρωση του νερού από βακτήρια, μικρόβια και ιούς. Αυτόματα συστήματα δοσομετρικής χλωρίωσης με έλεγχο και ρύθμιση υπολειμματικού χλωρίου και pH. Εφαρμογές για οικιακή αλλά και επαγγελματική χρήση όπως σε διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων απομάκρυνσης αλάτων από υφάλμυρο νερό γεωτρήσεων ή θαλασσινό νερό για παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας με χαμηλή αγωγιμότητα. Οικιακές αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργαστήρια αναλύσεων, επεξεργασία τροφίμων και ποτών.

ΧΗΜΙΚΑ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πλήρης σειρά χημικών και βοηθητικών υλών, όπως προϊόντα απολύμανσης νερού, αντικαθαλατωτικά και καθαριστικά για μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, ιοντοεναλλακτικές ρητίνες αποσκλήρυνσης και αφαλάτωσης, ενεργός άνθρακας για απόσμηση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

loading ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν ακόμη βαθμολογίες ή σχόλια.